ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Монтана > Новини > 2017 година > Март

Дисциплинарни наказания
20.03.2017

ИМЕ

ФК

По чл.

ССП

Цветомир Гюнайдънов Алиев

“ Ленчо “ Якимово

 Чл.19 ал.4 предл.1

              1 ср.

 

“ Селияк “ Стубел

 Чл. 28 ал.1 т. 2

Налага парична санкция в размер на 1000лв. и дисциплинарно наказание , преместване на отбора в по ниско ниво за следващата спортно състезателна година без право да довърши участието си в настоящата спортно състезателна година

Пламен Георгиев Шишков

“ Селияк “ Стубел

Чл.28 ал. 2

Спиране на състезателни права за 1/ една/ година

Трифон Георгиев Шишков

“ Селияк “ Стубел

Чл. 28 ал. 2

Спиране на състезателни права за 1 / една / година.

Цветан Гаврилов Фачиков

“ Селияк “ Стубел

Чл.28 ал. 2

Спиране на състезателни права за 1 / една / година

Димитър Петров Димитров

“ Селияк “ Стубел

Чл. 28 ал. 2

Спиране на състезателни права за 1 / една / година

Анатоли Иванов Ангелов

“ Селияк “ Стубел

 Чл. 28 ал. 2

Спиране на състезателни права за 1 / една / година

 

“ Динамо “ Мадан

Чл. 6 ал. 7

Глоба от 100 лв.