ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ

София
Решения на ДК при ОС на БФС - София - 29.03.2017 г.
Решения на СТК - 25.04.2017 г.