ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Плевен > Новини > 2017 година > Септември

Решения на ДК - ОС на БФС-Плевен от 19.09.2017 г
21.09.2017

На редовно заседание на ДК - ОС на БФС-Плевен от 19.09.2017 г бяха разгледани провиненията на състезатели от проведените кръгове на областното първенство по футбол и бяха взети следните решения :

1. Наказва Цветан Христов Нинов  от отбора на ФК"Чавдар" - Бръшляница за удар на длъжностно лице - страничния съдия и на основание на чл. 25 от ДП , ССП за срок от 1 /една/ година.

2.Наказва Николай Георгиев Иванов от отбора на ФК"Чавдар" - Бръшляница за дърпане и опит за удар на длъжностно лице на основание на чл. 23 ал.2 буква "Г" и "Е" от ДП - ССП за срок от 8 /осем/ срещи .

3.Наказва Найден Николов Палуков от отбора на ФК"Чавдар" - Бръшляница за дърпане и опит за удар на длъжностно лице на основание на чл. 23 ал.2 буква "Г" и "Е" от ДП - ССП за срок от 8 /осем/ срещи .

4.Наказва Петър Венциславов Панков от отбора на ФК"Чавдар" - Бръшляница за дърпане и опит за удар на длъжностно лице на основание на чл. 23 ал.2 буква "Г" и "Е" от ДП - ССП за срок от 8 /осем/ срещи .

5.Наказва отбора на ФК"Чавдар" - Бръшляница на основание на чл.37 ал.1 т.1 буква "В" ; чл.37 ал.1 т.3 буква "А" ; чл.37 ал.1 т.7 буква "В"  общо - 9 /девет/ срещи лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева.