ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Плевен > Новини > 2018 година > Октомври

Заседание на ОС на БФС - Плевен от 27.03.2019 г.
28.03.2019

На 27.03.2019 година от 17.00 часа в ОС на БФС – Плевен се проведе заседание на ОС на БФС – Плевен

 

На заседанието присъстваха  :


1.Александър Димитров                             2. Ст.Петров


3. В.Катинов                                                   4. Цветан Каменов


5. Александър Цветков                               6. Дилян Балабанов


7. Пл.Павликянов                                         8. Ивайло ЛазаровЗаседанието премина при следния дневен ред :


1.Разглеждане на молба подадена от ФК „Войвода” с. Драгаш войвода относно наложено наказание на отбора на ФК „Войвода” за нанесена щета на превозното средство на съдийската бригада назначена на мача между отборите  на ФК „Войвода” с. Драгаш войвода и ФК „Ситомир” гр. Никопол проведена на 16,03,2019 год. от 15.00 часа.

                                                                         докладва Ал.Димитров

След разглеждане на представените доказателства по молбата писмени обяснения на охраната на мача , допълнителните  показания от съдийската бригада се взеха следните решения

- Уважава молбата снема наложеното наказание на отбора на ФК" Войвода" – с.Драгаш Войвода лишаване от домакинство за 2 /две/ срещи и наложената парична санкция в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.


Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи.