ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Монтана > Новини > 2019 година > Октомври

Дисциплинарни наказания
10.10.2019

ИМЕ           ПРЕЗИМЕ        ФАМИЛИЯ

ФК                               СЕЛИЩЕ

ЧЛЕН, АЛИНЕЯ, БУКВА

ЛСП

1.

Вергин Бисеров Ангелов

Бойчиновци         гр. Бойчиновци

Чл.22 ,ал.2 ,б. “А”

1 ср. - ССП

 

Вергин Бисеров Ангелов

Бойчиновци         гр. Бойчиновци

Чл.22,ал.2 , б.”К”

2 ср. -ССП

2.

Футболен клуб

Партизан              с. Д-р Йосифово

Чл.37,ал.1,т.7,б.”а”

Лишаване от домакинство – 1 /една/ среща и глоба в размер на 312,50 лв.