НачалоЗа контактиБългарски Футболен Съюз
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Сливен > Новини > 2019 година > Октомври

Заседание ДК от 07.10.2019 г.
08.10.2019

 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ – СЛИВЕН

Гр. Сливен, бул. “Георги Данчев” № 2А

 

ПРОТОКОЛ  3

 

Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен

 

Днес, 07.10.2019 г., от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Божидар Райнов – председател, членове: Станислав Стамов и Кондьо Кондев, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС-Сливен, при  което се взеха следните решения:

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на “А” ОФГ – Сливен, ІІІ-ти кръг, на Република България, между отборите на ФК “Паланките”, с.Бяла паланка, и ФК “Ботев Кермен”,гр.Кермен, проведена на 06.10.2019г. в с.Бяла паланка.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК “Паланките”, с.Бяла паланка, Салим Ердалов Салимов, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Състезател на ФК “Паланките”, с.Бяла паланка, Муса Мустафов Коруджиев, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Паланките”, с.Бяла паланка, Сенай Билял Мурадов, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Ботев Кермен”,гр.Кермен, Иван Димитров Иванов, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Ботев Кермен”,гр.Кермен, Красимир Иванов Петев, на основание чл.18, т.1 от ДП;

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на “А” ОФГ – Сливен, ІІІ-ти кръг, на Република България, между отборите на ФК “Левски  Младово 2018”, с.Младово, и ФК“Аполон”, гр.Сливен, проведена на 06.10.2019г. в с.Младово.

Състезател на ФК “Левски  Младово 2018”, с.Младово, Слави Славов Костадинов, на основание чл.18, т.2 от ДП;

Състезател на ФК “Левски  Младово 2018”, с.Младово, Иван Жеков Ташев, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Състезател на ФК “Левски  Младово 2018”, с.Младово, Иван Жеков Ташев, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Състезател на ФК “Аполон”, гр.Сливен, Ивайло Маринов Маринов, на основание чл.18, т.2 от ДП;

Състезател на ФК “Аполон”, гр.Сливен, Антон Стоянов Нашев, на основание чл.18, т.2 от ДП;

 

Наказва със ССП:

За обида на длъжностно лице при спряна игра, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“к” от ДП, наказва със спиране на състезателни права / ССП / за срок от 1 / една / среща, състезател на ФК “Левски  Младово 2018”, с.Младово, Атанас Красимиров Караджов.

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на “А” ОФГ – Сливен, ІІІ-ти кръг, на Р.България, между отборите на ФК”Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, и  ФК”Червени войводи”,гр.Сливен, проведена на 05.10.2019г. в гр.Твърдица.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК”Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, Иван Петров Иванов, на основание чл.18, т.1 от ДП;

 Състезател на ФК”Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, Георги Георгиев Бахов, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК”Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, Диян Иванов Димов, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Състезател на ФК”Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, Иван Иванов Иванов, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Състезател на ФК”Червени войводи”, гр.Сливен, Иван Георгиев Вълев, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Наказва със ССП:

За предотвратяване очевидна възможност за отбелязване на гол, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“б” от ДП, наказва със спиране на състезателни права / ССП / за срок от 1 / една / среща, състезател на ФК”Червени войводи”, гр.Сливен, Пламен Петков Чечев.

 

 На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

Решенията от заседанието не подлежат на обжалване.