ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Сливен > Новини > 2019 година > Март

Заседание на Дисциплинарната комисия - 13.03.2019 г.
14.03.2019

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ – СЛИВЕН

Гр. Сливен, бул. “Георги Данчев” № 2А

 

ПРОТОКОЛ № 12

 

Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен

 

            Днес, 13.03.2019г., от 14:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Станимир Стойков – председател, членове: Кондьо Кондев и Станислав Стамов, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС – Сливен, при което се взеха следните решения:

            Във връзка с проведена футболна среща за първенство на “А” ОФГ – Сливен, ХI-ри кръг, на Р.България между отборите на ФК “Червени войводи”, гр.Сливен и ФК “Кортен”, с.Кортен, проведена на 10.03.2019г. в гр.Сливен,

            Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК “Червени войводи”, гр.Сливен, Здравко Стоянов Хаджиев, на основание чл.18, т.2 от ДП;

Състезател на ФК “Кортен”, с.Кортен, Димитър Митков Митев, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на “А” ОФГ – Сливен, ХI-ри кръг, на Р.България между отборите на ФК “Самуил”, с.Самуилово и ФК “Аполон”, гр.Сливен, проведена на 10.03.2019г. в Самуилово,

            Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК “Самуил”, с.Самуилово, Величко Станиславов Стоянов, на основание чл.18, т.2 от ДП;

Състезател на ФК “Самуил”, с.Самуилово, Димитър Илиев Спасов, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Самуил”, с.Самуилово, Диян Димитров Георгиев, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Самуил”, с.Самуилово, Петър Стефанов Стефанов, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Самуил”, с.Самуилово, Виктор Генов Господинов, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Аполон”, гр.Сливен, Станимир Пейков Белчев, на основание чл.18, т.2 от ДП;

Състезател на ФК “Аполон”, гр.Сливен, Димитър Тодоров Пешев, на основание чл.18, т.1 от ДП;

За натрупани 5 /пет/ жълти картона, на основание чл.19, ал.4 от ДП, наказва със спиране на състезателни права / ССП / за срок от 1 /една/ среща, състезател на ФК “Самуил”, с.Самуилово, Петър Стефанов Стефанов;

По доклад: За нанесен удар на длъжностно лице в “района на стадиона” на длъжностно лице – главния съдия в срещата, на основание чл.37, ал.1, т.7, б. “в”, вр. чл.42, ал.4, вр. ал.3, вр. ал.2, вр.ал.1 от ДП, наказва отбора на на ФК “Самуил”, с.Самуилово с “Лишаване от домакинство” за 4 /четири/ срещи и имуществена санкция – глоба, в размер на 625,00 /шестстотин двадесет и пет/ лв.

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на “А” ОФГ – Сливен, ХI-ри кръг, на Р.България между отборите на ФК “Левски”, с.Младово и ФК “Балкан”, гр.Твърдица, проведена на 09.03.2019г. в с.Младово,

            Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК “Левски”, с.Младово, Пламен Станимиров Овчаров, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Състезател на ФК “Левски”, с.Младово, Георги Илиев Бордунов, на основание чл.18, т.3 от ДП;

Състезател на ФК “Левски”, с.Младово, Атанас Красимиров Караджов, на основание чл.18, т.4 от ДП;

Състезател на ФК “Балкан”, гр.Твърдица, Михо Йорданов Тодоров, на основание чл.18, т.1 от ДП;

Състезател на ФК “Балкан”, гр.Твърдица, Деян Иванов Димов, на основание чл.18, т.3 от ДП;

Състезател на ФК “Балкан”, гр.Твърдица, Даниел Росенов Михов, на основание чл.18, т.4 от ДП;

            На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

Решенията по доклад относно наложеното наказание “Лишаване от домакинство” на ФК “Самуил”, с.Самуилово, на основание чл.53, ал.2, б. “в” от ДП, подлежат на обжалване по реда на глава “Седма” от ДП пред Апелативната комисия / АК / на ОС на БФС – Сливен в 7 / седем / дневен срок от връчване на решението или обявяването му.

Останалите решения не подлежат на обжалване.