ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Архив

Благоевград > Новини > 2019 година > Март

Решение на СТК при ОС на БФС - Благоевград - 14.03.2019г.
15.03.2019

ФК "ЕДИНСТВО 2005" с.Дъбница, напуска първенството на V ниво от група"Места изток" . Всички резултати от играните от него до момента срещи се запазват, а за следващите му срещи се присъжда служебен резултат 3-0 в полза на отборите, с които следва да играе по програма.

СТК отлага футболната среща от V ниво на група "Струма 1" между отборите на ФК"ЛЕВУНОВО 2014" с.Левуново - ФК"ОРЕЛ" с.Лебница, поради постъпила молба и заплатена такса от ФК"ОРЕЛ" с.Лебница