ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Бургас > Новини > 2019 година > Март

ДК при ОС на БФС-Бургас
14.03.2019

ДК постановява решение за отнемането на 6 (шест)
точки от текущото класиране на ПСФК"Черноморец Бургас"АД в Областната "Б"група - "Изток". Основание за
решението: чл. 11, ал. 2, т. от ДП и писмо Ref. no. 170694 cgu от 06.03.2019 г. на ФИФА-Дисциплинарна комисия.