ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Монтана > Новини > 2019 година > Септември

Дисциплинарни наказания
11.09.2019

ИМЕ           ПРЕЗИМЕ        ФАМИЛИЯ

ФК                               СЕЛИЩЕ

ЧЛЕН, АЛИНЕЯ, БУКВА

ЛСП

1.

Георги Антов Георгиев

“Локомотив”         с.Д.Церовене

Чл.22,ал.2 ,б. “А”

1 ср. - ССП

2.

Еманоил Валентинов Василев

“Хайдут4               с.Ерден

Чл.22,ал.2 ,б. “К”

2 ср. - ССП

3.