Logo

ОС Търговище: Решение на ДК при ОС на БФС - Търговище

29/04/2021 (ОС Търговище)
 

На свое заседание, проведено на 28.04.2021 година ДК при ОС на БФС - Търговище реши:
Спира състезателните права на Шабан Алиев Мустафов от ФК"Сокол"-с.Трескавец за срок от 1 година, считано от 24.04.2021 година, на основание чл.25 от ДП на БФС.

Още новини от ОС Търговище
  • Архив
haidedaritame.com