Logo

ОС Сливен: Заседание на ДК от 05.05.2021 г.

05/05/2021 (ОС Сливен)
 

ОБЛАСТЕН  СЪВЕТ  НА

БЪЛГАРСКИ  ФУТБОЛЕН  СЪЮЗ – СЛИВЕН

гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А

 

ПРОТОКОЛ  15

 

Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен

 

Днес, 05.05.2021 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Божидар Райнов – председател, членове: Стоян Димов  и Кондьо Кондев, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС-Сливен, при  което се взеха следните решения:

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, ХV-ти кръг, между отборите на ФК,,Паланките”, с.Бяла паланка, и ФК”Ботев Кермен”, гр.Кермен, проведена на 01.05.2021 г. в с.Бяла паланка.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК,,Паланките”, Мехмед Мурадов (№ 5 ) на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП;  

Състезател на ФК”Ботев Кермен”, Станимир Василев(№ 4) на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП;  

Състезател на ФК”Ботев Кермен”, Красимир Иванов (№ 19) на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;  

Състезател на ФК”Ботев Кермен”, Мирослав Радев (№ 5) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

  Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, ХV-ти кръг, между отборите на ФК,,Аполон”, гр.Сливен, и ФК “Сините камъни 2013”, гр.Сливен, проведена на 01.05.2021 г. в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК,,Аполон”, Коста Янакиев (№ 8) на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;  

Състезател на ФК,,Аполон”, Владимир Костов (№ 16) на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;  

Състезател на ФК,,Аполон”, Ивайло Маринов (№ 5) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК,,Аполон”, Антон Бончев (№ 4) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК “Сините камъни 2013”, Митко Стойков (№ 3) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК “Сините камъни 2013”, Кристиян Малаков (№ 17) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК “Сините камъни 2013”, Кристиян Йорданов (№ 6) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК “Сините камъни 2013”, Георги Атанасов (№ 7) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

    Наказва със ССП:

    - За брутално поведение - блъскане срещу противников състезател  като се използва прекомерна  сила при спряна игра, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“з” от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП / за срок от 1 /една / среща, състезател на ФК“Аполон”, Веселин  Николов (№ 7).

- За повторно предупреждение в срещата, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“а” от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК”Аполон”, Иван Георгиев Иванов (№ 20).   

 - За натрупани 5 /пет/ жълти картона, на основание чл.19, ал.4 от ДП, наказва със спиране на състезателни права / ССП / за срок от 1 /една/ среща, състезател на ФК”Аполон”, Антон  Бончев (№ 4).

    - За брутално поведение - блъскане срещу противников състезател   като се използва прекомерна сила при спряна игра, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“з” от ДП, наказва със спиране на състезателни права / ССП / за срок от 1 / една / среща, състезател на ФК “Сините камъни 2013” , Христин Колев(№ 10).

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, ХV-ти кръг, между отборите на ФК,,Червени войводи”, гр.Сливен,  и ФК”Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, проведена на 01.05.2021 г. в гр.Сливен.

Състезател на ФК,,Червени войводи”, Фатих Исмаилов (№ 17) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК,,Червени войводи”, Стоян Кирчев (№ 9) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК,,Червени войводи”, Вели Алиев Исов (№ 14) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК”Балкан Твърдица”, Станимир Кръстев (№ 18) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

Състезател на ФК”Балкан Твърдица”, Милко Милков (№ 3) на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;  

 

На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

Решенията от заседанието не подлежат на обжалване.,

Още новини от ОС Сливен
  • Архив
haidedaritame.com