Logo

ОС Сливен: Заседание на ДК 25.05.2021г.

27/05/2021 (ОС Сливен)
 

ОБЛАСТЕН  СЪВЕТ  НА

БЪЛГАРСКИ  ФУТБОЛЕН  СЪЮЗ – СЛИВЕН

гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А

 

ПРОТОКОЛ  18

 

Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен

 

        Днес, 25.05.2021 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Божидар Райнов – председател, членове: Стоян Димов  и Кондьо Кондев, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС-Сливен, при  което се взеха следните решения:   

       Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, ХVІІІ-ти кръг, между отборите на ФК”Аполон”, гр.Сливен, и ФК,,Червени войводи”, гр.Сливен, проведена на 23.05.2021 г. в  гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК,,Аполон”, Ивайло Маринов(№ 8), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП.

Състезател на ФК,,Аполон”, Антон Нашев(№ 19), на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП.

Състезател на ФК,,Аполон”, Веселин Николов(№ 7), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП.

Състезател на ФК,,Аполон”, Владимир Костов(№ 8), на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП.

Състезател на ФК,,Червени войводи”, Стоян Краешников(№10), на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП.

Състезател на ФК,,Червени войводи”, Стоян Митев(№7), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП.

       Наказва със ССП : за срок от 1 /една/ среща, състезател на ФК,,Аполон”, Владимир Костов  - за натрупани 5 /пет/ жълти картона, на основание чл.19, ал.4 от ДП.

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, ХVІІІ-ти кръг, между отборите на ФК “Сините камъни 2013”, гр.Сливен, и ФК,,Тунджа-2009”, с.Мечкарево, проведена на 23.05.2021 г. в  с.Жельо войвода.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК “Сините камъни 2013”, Димитър Спасов(№ 21), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП.

Състезател на ФК,,Тунджа-2009”, Георги Петков(№ 10), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП.

      Наказва със ССП : за срок от 1 /една/ среща, състезател на ФК,,Тунджа-2009”, Георги  Петков за натрупани 5 /пет/ жълти картона, на основание чл.19, ал.4 от ДП.

   Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, ХVІІІ-ти кръг, между  отборите на ФК”Ботев Кермен”, гр.Кермен, и  ФК,,Кортен 2012”, с.Кортен,  проведена на 23.05.2021 г. в  гр.Кермен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК”Ботев Кермен”, Пламен Господинов(№ 10), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП.

 Състезател на ФК”Ботев Кермен”, Мартин Минков(№ 24), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП.

       Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, ХVІІІ-ти кръг, между отборите на ФК “Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, и  ФК,,Левски Младово 2018”, с.Младово, проведена на 22.05.2021 г. в  гр.Твърдица.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК ,,Балкан Твърдица”, Васил Азманов (№ 19), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП.

Състезател на ФК ,,Балкан Твърдица”, Атанас Балчев (№ 8), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП.

Състезател на ФК,,Балкан Твърдица”, Иван П.Иванов (№ 9), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП.

Състезател на ФК,,Левски Младово 2018”, Станимир Тихов(№ 3), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП.

Състезател на ФК,,Левски Младово 2018”, Георги Георгиев (№ 10), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП.

     Наказва със ССП : за срок от 1 /една/ среща, състезател на ФК,,Балкан Твърдица”, Иван П.Иванов - за натрупани 5 /пет/ жълти картона, на основание чл.19, ал.4 от ДП.

     Наказва със ССП: за срок от 1 /една/ среща, състезател на ФК,,Левски Младово 2018”, Георги Георгиев - за натрупани 5 /пет/ жълти картона, на основание чл.19, ал.4 от ДП.

 

       На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от  

    всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

        Решенията от заседанието не подлежат на обжалване.

 


Още новини от ОС Сливен
  • Архив
haidedaritame.com