Logo

ОС Бургас: Заявка за участие в областните първенства за сезон 2021/2022г.

09/07/2021 (ОС Бургас)
 

З А Я В К А

/Краен срок 16.08 /понеделник/ 21г./

Долуподписаният …………………………………………….от ФК ……………….…………….

Заявявам участие за първенства и турнири сезон  2021/2022г. при ОС на БФС-Бургас

Мъже: „А“ обл.гр.: треньор ……………………….……………стадион ………………………..

“Б“ „Изток“, треньор …………………………………………….стадион ………………………..

„Б“ „Център“, треньор:………………………………………… стадион ……………….………..

Участие в турнира за Купата на България ………….Да/Не /аматьори, мъже, членове на БФС/м.август

Участие в турнира за Купа БФС ………………….Да/Не  /ДЮШ – малкия набор/ м. септември

Участие в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига…….Да/Не  м.октомври

Участие в турнира на ветерани …………………Да/Не  м.ноември

            ЮСВ – род. 2003-04г. – играят сряда /или четвъртък/

треньор:……………………………….……стадион ……………….…..…….

            ЮМВ – род. 2005-06г. – играят събота преди обяд,

 треньор…….………………………………стадион ……..……....……………

            Деца „А“ - род 2007-08г. играят събота преди обяд.

треньор:…………………….………………стадион ………………...…….……

            Деца „Б“ подг.гр.– род. 2009г. – играят в неделя преди обяд.

треньор:………………………….…………стадион ……….…………….….…

            Футбол 9 - Деца род. 2010г. - играят в неделя преди обяд. /без класиране/

Треньор ……………………………..……….

            Футбол 7 - Деца род. 2011г. - играят в събота преди обяд /без класиране/

Треньор ………….…………………….……

            Ф 7 подг.гр. - Деца род. 2012г. - играят в събота преди обяд /без класиране/

Треньор ……………………………….……. 

            Футбол 5  - Деца род. 2013г.  - играят в неделя преди обяд /без класиране/

Треньор …………….……………………….

            Ф 5 подг.гр. - Деца род. 2014г. - играят в неделя преди обяд /без класиране/

Треньор ………………………….………….

Дата:………………..

Приел заявката:…………..                                   Подал заявката Подпис:…….........

                        /…………………/                                         /………………………/


Още новини от ОС Бургас
  • Архив
haidedaritame.com