Logo

ОС Монтана: дисциплинарни наказания

25 Ноември 2022 00:00 (ОС Монтана)
 

Решение на ДК от 24.11.2022 год.

"А" ОГ - от IX кр.

ПО ДОКЛАД :

Отложен за разглеждане доклад от IX кр. на "А" ОГ между отборите на

ФК "Ботев-Кобиляк" с. Кобиляк и ФК "Липен" с. Липен.

За обида на длъжностно лице на основание Чл.21, ал.2, във връзка  

с Чл.34, ал.1, т.5, от ДП наказва Ивайло Борисов Иванов сл.лице от ФК "Липен"

с.Липен с 1 /една/ среща ЗИФ.

 

Още новини от ОС Монтана

дисциплинарни наказания

25 Ноември 2022 00:00
Решение на ДК от 24.11.2022 год. "А" ОГ - от IX кр. ПО ДОКЛАД : Отложен за разглеждане доклад от IX кр. на "А" ОГ между отборите на ФК "Ботев-Кобиляк" с. Кобиляк и ФК "Липен" с. Липен. За обида на длъжностно лице на основание Чл.21, ал.2, във връзка   с Чл.34, ал.1, т.5...

дисциплинарни наказания

17 Ноември 2022 00:00
Решение на ДК от 17.11.22 год.   "А" ОГ - IX кр. 1. Росен Красенов Кръстев - ФК"Вихър 23" с. Николово - Чл.22, ал.2, б."в" - 1 /една/ среща ССП. 2. Димитър Пламенов Варадинов - ФК "Син-Стрел" с. Крапчене - Чл.22, ал.2, б."а" - 1 /една/среща ССП. ПО ДОКЛАД - НЯМА

дисциплинарни наказания

10 Ноември 2022 00:00
Решение на ДК от 10.11.2022 год. "А" ОГ - VIII кр. 1. Светослав Цветанов Горанов - ФК "Липен" с.Липен - Чл.22, ал.2, б."д" - 2 /две/ срещи ССП. 2. Тодор Бойков Богданов - ФК "Пъстренец" с. Долно Белотинци - Чл.22, ал.2, б."а" - 1 /една/ среща ССП. ПО ДОКЛАД - НЯМА Решение на СТК...

дисциплинарни наказания

04 Ноември 2022 00:00
"А" ОФГ - VII кр. - НЯМА   ПО ДОКЛАД - НЯМА
  • Архив
haidedaritame.com