Logo

ЗС Пловдив // ОС Сливен

ОС Сливен: Заседание на ДК 18.10.2021г.

19/10/2021 (ОС Сливен)
 

ОБЛАСТЕН  СЪВЕТ  НА

БЪЛГАРСКИ  ФУТБОЛЕН  СЪЮЗ – СЛИВЕН

гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А

ПРОТОКОЛ  6

Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен

 

 

Днес, 18.10.2021 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Божидар Райнов – председател, членове: Стоян Димов  и Кондьо Кондев, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС-Сливен, при  което се взеха следните решения:

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, VI - ти кръг, между отборите на   ФК ,,Левски Младово 2018”, с.Младово , и ФК ,,Самуил - Самуилово”, с.Самуилово, проведена на 16.10.2021 г. в с.Младово.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”, Слави Костадинов (№14), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”, Васил Николов (№2), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”,Кръстьо Иванов (№5), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”,Станимир Тихов (№3), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Самуил -Самуилово”, Диян Георгиев (№8), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Самуил -Самуилово”, Борислав Стефанов (№3), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Самуил -Самуилово”, Иван Илиев (№13), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, VI - ти кръг, между отборите на  ФК„Ботев-Кермен“, гр.Кермен,  и ФК „Балкан- Твърдица”, гр.Твърдица, проведена на 16.10.2021 г.  в гр.Кермен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на ФК„Ботев-Кермен”, Красимир Пеев (№13), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на ФК„Ботев-Кермен”, Димитър Котов (№14), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на ФК„Балкан-Твърдица”, Марио Динев(№17), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК „Балкан-Твърдица”, Иван Петров Иванов(№2), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК „Балкан-Твърдица”, Христо Мидилев(№8), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК „Балкан-Твърдица”, Станимир Кръстев (№18), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Наказва със ССП:

За предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.„б” от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК„Ботев-Кермен”, Красимир Иванов (№ 19).

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, VI - ти кръг, между отборите на  ФК,,Сливен”, и ФК,,Тунджа- 2009”, с.Мечкарево, проведена на 17.10.2021 г. в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК,,Сливен”, Атанас Чилингиров (№32 ), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК,,Тунджа- 2009”,  Иван Златев(№5), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;   

Състезател на  ФК,,Тунджа- 2009”,  Ивайло Антонов(№8), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;   

 

    На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

Решенията от заседанието не подлежат на обжалване.,

 

 

Още новини от ОС Сливен

Заседание на ДК 11.10.2021г.

12/10/2021
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ – СЛИВЕН гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А ПРОТОКОЛ № 5 Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен
Днес, 11.10.2021 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав:...

Промяна в мястото на провеждане.

07/10/2021
Срещата от 5. кръг от Областно първенство мъже между отборите на ФК "Червени войводи" - ФК "Ботев Кермен" по взаимно съгласие ще се играе в гр. Кермен на 10.10.2021 г. от 16.00 ч.

Заседание на ДК 04.10.2021г.

05/10/2021
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ – СЛИВЕН гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А ПРОТОКОЛ № 4 Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен Днес, 04.10.2021 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав:...
  • Архив
haidedaritame.com