ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Архив


Благоевград
Решение на ДК при ОС на БФС - Благоевград 27.02.2008г.
Решение на ДК при ОС на БФС - Благоевград - 12.12.2007г.
ЗАСЕДАНИЕ НА ОС НА БФС