ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ

Варна
Съвещание с представители ФК - 20.02.201 4 от 11 ч. в "Орбита"