ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ

Варна
Съдийски назначения VІІ-кръг СИ "В" АФГ
Отложена среща от обл.първенство Мъже - "Б" група
Отложена среща от VІІ кръг на СИ "В" АФГ
На вниманието на ФК - относно Футбол 5, 7 и 9
Решения Дисциплинарна комисия - 23.09.2014
Отлагат се ІV кръг на "А" обл. и ІІІ кръг на "Б" обл. групи - МЪЖЕ
Съдийски назначения VІ-кръг СИ "В" АФГ
На вниманието на непокрилите нормативи съдии от гр.Варна
Решения на Дисциплинарната комисия - 16.09.2014 г.
Решения на Спортно-техническа комисия
Резултати - 1 кръг - Областно първенство Мъже - "А" група
Месечни нормативи - 17.09.2014 - в гр.Варна и гр.Търговище
Резултати - 1 кръг - Юн.мл.в. и Деца - ІІ и І група
Промяна - ІІ кръг Юноши старша възраст "Елитна"
Промяна - V кръг Североизточна "В" АФГ
Съдийски назначения V-кръг "В" АФГ и др.
Купа АФЛ - резултат
Програма 2014 / 2015 - Есен - ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО - МЪЖЕ "Б" гр.
Програма 2014 / 2015 - Есен - ОБЛАСТНО ПЪРВЕНСТВО - МЪЖЕ "А" гр.
Решения на Дисциплинарната комисия - 09.09.2014 г.
Програма 2014 / 2015 - Есен - ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ
Програма 2014 / 2015 - Есен - Деца - ІV група
Програма 2014 / 2015 - Есен - Юн.мл.в. и Деца - ІІ група
Програма 2014 / 2015 - Есен - Юн.мл.в. и Деца - І група
Резултати от срещите за попълване състава на "А" обл. група - Мъже - 2014 / 2015
Съдийски назначения ІV -кръг СИ "В" АФГ
Резултат - Купа АФЛ
Резултат - Купа България
Съдийски назначения І-кръг Юн.Ст.възраст
Уточнение за 1-ва методическа конференция - 04.09.2014 г.
Решения на Дисциплинарната комисия - 01.09.2014 г.
Бараж за попълване "А" областна група - Мъже - 2014 / 2015
Купа АФЛ
Купа България
Методически конференции на съдиите и делегатите