ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ

Велико Търново
Решение на ДК при ОС на БФС - Плевен от 29.05.2018 г.
Решение на СТК при ОС на БФС - Плевен от 16.05.2018 г.