ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ

Сливен
Заседание на ДК 25.11.2019 г.
Заседание на ДК 19.11.2019 г.
Заседание на ДК 11.11.2019 г.
Работното съвещание относно вписване на футболните клубове