ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ

Велико Търново
Решение на ДК - ОС на БФС - Плевен от 20.03.2019 г.
Решение на ДК при ОС на БФС-Плевен 12.03.2019 г.
Заседание на ОС на БФС - Плевен от 27.03.2019 г.