ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Монтана > Новини > 2019 година > Май

Дисциплинарни наказания
14.05.2019

ИМЕ           ПРЕЗИМЕ        ФАМИЛИЯ

ФК                               СЕЛИЩЕ

ЧЛЕН, АЛИНЕЯ, БУКВА

ЛСП

1.

Венелин Димитров Иванов

“Син Стрел “        с.Крапчене

Чл.22,ал.2,б.”Б”

1 ср. - ССП

2.

Георги Огнянов Борисов

“Хайдут 2014”      с.Ерден

Чл.22,ал.2,б.”А”

1 ср. - ССП

3.

Радостин Никифоров Николов

“Хайдут 2014”      с.Ерден

Чл.22,ал.2,б.”К”

2 ср. - ССП