ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Шумен > Новини > 2019 година > Юни

Решение ДК
07.06.2019

За демонстративно напускане на терена на ФК"Община Никола Козлево" се налага имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лв.
както и дисциплинарно наказание преместване на отбора в по ниско
ниво за следващата спортно-състезателна година,без право да довърши участието си в настоящата.
Налага се глоба на ръководителя станал причина за напускането на отбора Кемал Ешреф Вели в размер на 937.50 лв/деветстотин тридесет и седем лв.0,50ст/
Спират се състезателните права на Али Исмаил Джевдет от ФК"Община Никола Козлево" за 1/една/ година,за удар на главния съдия и глоба в размер на 375/триста седемдесет и пет/ лв.