ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ

Варна
Без конференции (съдии, делегати) - до 12.11.2020 г. включително
Футбол 5 гр.Б - резултати ІV-ти (последен) етап - 24.10.2020 г. - гр.Аксаково
Футбол 5 гр.А - резултати ІV-ти (последен) етап - 24.10.2020 г. - гр.Варна, ОСРК Младост
Футбол 7 гр.Г - резултати ІІІ-ти (последен) етап - 24.10.2020 г. - гр.Суворово
Футбол 7 гр.В - резултати ІІІ-ти (последен) етап - 25.10.2020 г. - гр.Каварна
Футбол 7 гр.Б - резултати ІІІ-ти етап - 25.10.2020 г. - с.Тополи
Футбол 7 гр.А - резултати ІІІ-ти етап - 25.10.2020 г. - гр.Белослав
Назначения - съдии, делегати - 11 кръг ІІІ лига СИ АФГ, ДЮФ, ОФГ (2020 / 2021 Есен)
Решения на Дисциплинарната комисия - 20.10.2020 г.
Футбол 5 гр.А - резултати ІІІ-ти етап - 17.10.2020 г. - гр.Варна
Футбол 5 гр.Б - резултати ІІІ-ти етап - 18.10.2020 г. - гр.Добрич
Футбол 9 (2008) - резултати ІІІ-ти етап - 17.10.2020 г. - гр.Ген.Тошево
Футбол 9 гр.Б - резултати ІІІ-ти етап - 18.10.2020 г., гр.Аксаково
Футбол 9 гр.А - резултати ІІІ-ти етап - 17.10.2020 г., гр.Аксаково
Назначения - съдии, делегати - 10 кръг ІІІ л. СИ АФГ, ДЮФ, ОФГ (2020 / 2021 Есен)
Решения на Дисциплинарната комисия - 13.10.2020 г.
Футбол 5 гр.Б - резултати ІІ-ри етап - 11.10.2020 г., гр.Ген.Тошево
Футбол 7 гр.Г - резултати ІІ-ри етап - 10.10.2020 г. - гр.Каварна
Футбол 7 гр.Б - резултати ІІ-ри етап - 11.10.2020 г., с.Тополи
Футбол 7 гр.В - резултати ІІ-ри етап - 11.10.2020 г., гр.Провадия
Футбол 7 гр.А - резултати ІІ-ри етап - 11.10.2020 г., гр.Белослав
Футбол 5 гр.А - резултати ІІ-ри етап - 10.10.2020 г., гр.Варна
Футбол 9 (2008 г.) - резултати ІІ-ри етап - 10.10.2020 г., гр.Суворово
Назначения - съдии, делегати - 9 кръг ІІІ л. СИ АФГ, ДЮФ, ОФГ (2020 / 2021 Есен)
Футбол 7 гр.Б - резултати І-ви етап - 03.10.2020 г., гр.Аксаково
Решения на Дисциплинарната комисия - 06.10.2020 г.
Футбол 7 гр.А - резултати І-ви етап - 04.10.2020 г., гр.Добрич
Футбол 5 гр.Б - резултати І-ви етап - 03.10.2020 г., гр.Шумен
Футбол 9 гр.А - резултати ІІ-ри етап - 03.10.2020 г., гр.Добрич
Футбол 9 гр.Б - резултати ІІ-ри етап - 04.10.2020 г., гр.Аксаково
Футбол 7 гр.Г - резултати І-ви етап - 03.10.2020 г., гр.Суворово
Футбол 7 гр.В - резултати І-ви етап - 03.10.2020 г., гр.Суворово
Футбол 5 гр.А - резултати І-ви етап - 03.10.2020 г., гр.Варна
Назначения - съдии, делегати - 8 кръг ІІІ л. СИ АФГ, ДЮФ, ОФГ (2020 / 2021 Есен)