ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Хасково > Новини > 2020 година > Март

Относно вписване на ФК в Публичен регистър на ММС
12.03.2020

Към днешна дата изрядни - във връзка с вписване на ФК – членове на БФС в Публичен регистър на ММС:


1.       ФК „Свиленград 1921“, град Свиленград

2.       ФК „Свиленград“, град Свиленград

3.       ФК „Евророма“, град Свиленград

4.       ФК „Топлика“, с. Минерални бани

5.       ФК „Хасково 1924“, град Хасково

6.       ФК „Герганин извор“, село Бисер

7.       ФК „Бригада“, град Димитровград, БУЛСТАТ 175939430

ФК „Димитровград 1947“, град Димитровград.

За извършване на промяна в Устава на клуба, съгласно промените в ЗФВС и следваща процедура по вписване на промените и подаване на документите в ОС на БФС Хасково за препращане към БФС София и подаване в ММС са: 
ФК "Бенковски", град Симеоновград
АФК "Хасково", град Хасково
ФК "Харманли 04", град Харманли
ОФК "Стамболово", с. Стамболово
УФК "АСТИ-АБ", град Хасково
ФК "ХЕБРОС 1921", град Харманли
ФК "ТУНДЖА", село Срем
ФК "Раковски", град Ивайловград
За корекция на подадени документи в ОС БФС Хасково и не изрядни към днешна дата, за което са уведомени са:

ФК "ИЗВОР" , с. Горски Извор - некоректно попълнени Образец № 6 и Обрацец № 5 и неподадени приложения - диплома на Треньор - копие.

ФК "Сакарски спортист" , град Тополовград - липсва актуално състояние на клуба, липсват и приложения към Образците на ММС, които следва да се предоствят В ОС БФС Хасково. 

За кандидатстващи за нови членове на БФС: 
- ФК «АИДА», с. Караманци - документи по образец за прием за временен член на БФС
- ФК «МАРИЦА» , гр.Симеоновград - документи по образец за прием за временен член. Трябва промяна в Устава на клуба, да се впише по надлежен законов ред преди да се подадат документи в ОС Хасково.