ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Хасково > Новини > 2020 година > Юли

До ФК - напомняне за вписване в Публичния регистър на ММС
27.07.2020

ОС  на БФС Хасково напомня на футболните клубове, че преди започване на първенствата за състезателната 2020 / 2021 г. клубовете, които не са вписани в Публичния регистър на Министерството на младежта и спорта (ММС) по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) няма да бъдат допуснати до участие.

За информация и съдействие - в офиса на ОС БФС Хасково - бул. "България" № 124