ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ - ОБЛАСТНИ ПЪРВЕНСТВА АМАТЬОРИ
Варна > Новини > 2020 година > Юли

до ФК - напомняне за вписване в Публичния регистър на ММС
20.07.2020

ЗС на БФС - Варна напомня на футболните клубове, че преди започване на първенствата за състезателната 2020 / 2021 г. клубовете, които не са вписани в Публичния регистър на Министерството на младежта и спорта (ММС) по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) няма да бъдат допуснати до участие.

За информация и съдействие : тел. 052 / 62 11 93.