дисциплинарни наказания

Съдийски назначения 1 кръг и ДЮФ

Решение на ДК

Въведена е програмата за Футбол 7 (2011) "В" група

Въведени са програмите за Футбол 7 (2012) "Б" и "В" групи

Решение на ДК при ОС на БФС гр. Плевен

Съобщение ОС на БФС-Бургас

Днес играха за Купите на БФС

ДК при ОС на БФС-Бургас

Заседание на Дисциплинарната комисия - 14.09.2021 г.

Заседание на ДК 13.09.2021г.

Решения на Дисциплинарната комисия - 14.09.2021 г.

Въведена е изцяло програмата за Футбол 7 (2012) "А" група

Въведена е програмата за Футбол 9 (2010) "В" група

Въведена е програмата за Футбол 9 (2010) "Б" група