Logo

ОС Монтана: дисциплинарни наказания

06/04/2021 (ОС Монтана)
 

 На съвместно заседание от 26.03.2021 г на ДК и СТК при ОС на БФС гр.Монтана се взеха следните решения:

   1.На основание Чл.46, ал.3, т.1 от ДП сезон 2020/2021 г. се налага дисциплинарно наказание на Емилиян Светлинов Атанасов от ФК "Селяк" с.Стубел -1 година ССП

   2.На основание Чл.46 ,ал.3, т.2 от ДП сезон 2020/2021 г. налага дисциплинарно наказание на Петко Кирилов Петков- Председател  УС на ФК"Селяк" с.Стубел - забрана за изпълняване на функции за срок от 1 година и глоба в размер на 125 лв.

   3.На основание Чл.47,ал.9 от Наредбата на БФС сезон 2020/2021 г. наказва ФК"Селяк" с.Стубел с имуществена санкция в размер на 200 лв.

   4.На основание Чл.35,ал 3 и Чл.47,ал.7 от Наредбата на БФС сезон 2020/2021 г. СТК присъжда служебен резултат 3:0 в полза на ФК "Вършец 2012"гр.Варшец за срещата от ХІІІ кръг между отборите на ФК "Вършец 2012" гр.Вършец и ФК "Селяк" с.Стубел.

   Решение на ДК от 06.04.2021 г.

    СПИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА

      1.Александър Кирилов Тодоров- ФК"Ботев 1930" с.Кобиляк - Чл.22,ал.2,б"а" - 1 среща.
      2.Ивайло Сашков Бориславов- ФК"Расово2020" с.Расово - Чл.22,ал.2,б "а" - 1 среща.
      3.Милчо Борисов Филчев - ФК"Расово" с.Расово - Чл.22,ал.2, б "й" - 1 среща.
      4.Любомир Тодоров Благоев - ФК"Расово" с.Расово - Чл.22,ал.2,б "к" - 2 срещи
      5. Тодор Благоев Тодоров - ФК "Бойчиновци" гр.Бойчиновци - Чл.22,ал.2,б "к" - 2 срещи.
      6.Благовест Валентинов Владиславов - ФК"Пъстринец" с. Д.Белотинци - Чл.22,ал. 2, б "г" - 2 срещи.
Още новини от ОС Монтана
  • Архив
haidedaritame.com