Logo

ОС Монтана: дисциплинарни наказания

10/06/2021 (ОС Монтана)
 

 
На съвместно заседание от 09.06.2021 г. на ДК и СТК при ОС на БФС гр.Монтана се взеха следните решения:

   1.На основание Чл.24, ал.2, б."б" от Наредбата на БФС сезон 2020/2021 година наказва ФК "Селяк" с.Стубел за неявяване на срещата от последния ХХІІ кръг както следва:
   - Присъжда служебен резултат 3:0 в полза на ФК"Шурданица" с.Г. Дамяново и налага имуществена санкция на ФК"Селяк" с.Стубел в размер  от 200 лева за второ неявяване.

   2.На основание Чл.24, ал.7 от наредбата на БФС сезон 2020/2021 година наказва отборът на ФК"Селяк" с. Стубел с преместване в по - ниско ниво.
 
  
  
Още новини от ОС Монтана
  • Архив
haidedaritame.com