Logo

ОС Сливен: Заседание на ДК 13.09.2021г.

14/09/2021 (ОС Сливен)
 

ОБЛАСТЕН  СЪВЕТ  НА

БЪЛГАРСКИ  ФУТБОЛЕН  СЪЮЗ – СЛИВЕН

гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А


ПРОТОКОЛ  1


Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен


Днес, 13.09.2021 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Божидар Райнов – председател, членове: Стоян Димов  и Кондьо Кондев, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС-Сливен, при  което се взеха следните решения:

  Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, І-ви кръг, между отборите на   ФК,,Сливен”, гр.Сливен, и ФК”Паланките”, с.Бяла паланка,  проведена на 11.09.2021 г.  в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК,,Сливен”, Жюлиен Каръков (№31), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП;

Състезател на  ФК,,Сливен”, Денислав Бозев (№23), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

           Наказва със ССП:

           За предотвратяване на очевидна възможност за отбелязване на гол, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“б” от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК,,Сливен”, Атанас Чилингиров (№ 27).

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, І-ви кръг, между отборите на   ФК ,,Левски Младово 2018”, с.Младово, и ФК”Буря-Градско“, с.Градско,  проведена на 12.09.2021 г.  в с.Младово.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”, Кристиян Кръстев (№11), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК”Буря-Градско“, Атанас Атанасов (№2), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК”Буря-Градско“, Толга Надиров (№5), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, І-ви кръг, между отборите на   ФК ,,Аполон”, гр.Сливен, и ФК „Ботев – Кермен“, гр.Кермен,  проведена на 12.09.2021 г.  в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК,,Аполон”, Иван Събев (№6), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК,,Аполон“, Йордан Йорданов (№7), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК,,Аполон“, Владимир Костов (№16), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, І-ви кръг, между отборите на   ФК ,,Кортен 2012”, с.Кортен, и ФК „Сините камъни 2013“, гр.Сливен,  проведена на 11.09.2021 г.  в с.Кортен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК,,Кортен 2012”, Иван Дянков (№10), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК„Сините камъни 2013“, Кристиян  Йорданов (№6), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

                      Състезател на  ФК„Сините камъни 2013“, Петър Симеонов (№21), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

                      Наказва със ССП:

  За повторно предупреждение в срещата, на основание  чл.22 ал.2  във   вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“а” от ДП, наказва със спиране на състезателни права /ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК„Сините камъни 2013“, Велчо Спасов (№ 99).

  За удар с крак на друг състезател в игрова обстановка, на основание  чл.22 ал.2  във   вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.“г” от ДП, наказва със спиране на състезателни права /ССП/ за срок от 2/две/ срещи състезател на ФК„Кортен 2012“, Калоян Киров (№ 33).

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, І-ви кръг, между отборите на   ФК ,,Самуил -Самуилово”, с.Самуилово, и ФК „Балкан Твърдица“, гр.Твърдица,  проведена на 12.09.2021 г.  в с.Самуилово.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК,,Самуил-Самуилово”, Иван Илиев (№13), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК,,Самуил-Самуилово”, Станислав Вачев (№77), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК,,Самуил-Самуилово”, Радостин Радев(№98), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК,,Самуил-Самуилово”, Виктор Господинов(№19), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК,,Балкан Твърдица“, Иван Петров (№9), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК,,Балкан Твърдица“, Деян Славов (№7), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;    

  Наказва със ССП:

  За обида на длъжностно лице - главен съдия, на основание  чл.22 ал.2  във вр.с чл.21, ал.1, т.1, б.“к” от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 2/две/ срещи състезател на  ФК,,Балкан Твърдица“, Деян Славов(№7).

 Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, І-ви кръг, между отборите на   ФК,,Тунджа- 2009”, с.Мечкарево, и ФК„Червени войводи“, гр.Сливен,  проведена на 11.09.2021 г.  в с.Мечкарево.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК,,Тунджа-2009”,Петър Стефанов (№24), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК,,Тунджа - 2009”,Ивайло Антонов (№8), на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП;

Състезател на  ФК„Червени войводи“,Георги Черкезов(№11), на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП;

Състезател на  ФК„Червени войводи“,Димитър Атанасов(№8), на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП;

        

    На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

Решенията от заседанието не подлежат на обжалване.,

 


Още новини от ОС Сливен
  • Архив
haidedaritame.com