Logo

ОС Сливен: Заседание ДК 09.05.22 г.

10/05/2022 (ОС Сливен)
 

ОБЛАСТЕН  СЪВЕТ  НА

БЪЛГАРСКИ  ФУТБОЛЕН  СЪЮЗ – СЛИВЕН

гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А

                                         

ПРОТОКОЛ  22

Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен

 

 

Днес, 09.05.2022 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Божидар Райнов – председател, и членове :Стоян Димов и Кондьо Кондев, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС - Сливен, при  което се взеха следните решения:

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, XX- ти кръг, между отборите   на ФК„Аполон”, гр.Сливен, и ФК „Червени войводи“, гр.Сливен, проведена на 08.05.2022 г.  в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК„Аполон”, Йордан Йорданов (№ 7), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП;

Състезател на ФК„Аполон”, Диян Андонов Андонов(№15), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП;

Състезател на  ФК„Червени войводи”, Николай Попов(№66), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК„Червени войводи”, Щилиян Бойчев(№6), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК„Червени войводи”, Здравко Хаджиев(№18), на основание чл.18, б.”А”, т.3 от ДП;

Състезател на  ФК„Червени войводи”, Фатих Исмаилов(№17), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Наказва със ССП:

1. За публична обида на противников състезател при спряна игра, на основание чл.22, ал.3 от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК „Аполон”, Диян Алеков Андонов(№9).

2. За повторно предупреждение в срещата, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.„а” от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК „Аполон”, Иван Събев(№4).

3. За публична обида на противников състезател прни спряна игра, на основание чл.22, ал.3 от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК„Червени войводи”, Даниел Иванов(№2).

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, XX- ти кръг, между отборите на  ФК ,,Левски Младово 2018”, с.Младово, и  ФК „Балкан Твърдица”, гр.Твърдица, проведена на 08.05.2022 г.  в с.Младово.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”, Георги Георгиев (№10), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”, Кръстьо Иванов (№5), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Балкан Твърдица”, Слави Ковачев(№5), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП.

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, XX- ти кръг, между отборите на  ФК,,Сливен“, гр.Сливен, и ФК,,Кортен 2012”, с.Кортен, проведена на 07.05.2022 г. в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК„Сливен”, Габриел Енергиев(№77), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК„Сливен”, Петър Принджев(№10), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК,,Кортен 2012”,Димо Димов (№88), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП.

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, XX-ти кръг, между отборите на ФК„Буря-Градско”, с.Градско, и  ФК „Ботев-Кермен”, гр.Кермен, проведена на 07.05.2022 г. в с.Градско.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК „Ботев-Кермен”, Мирослав Радев (№15), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК „Ботев-Кермен”, Красимир Иванов (№19), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

Решенията от заседанието не подлежат на обжалване.

 

 


Още новини от ОС Сливен
  • Архив
haidedaritame.com