Logo

ОС Сливен: Заседание ДК 23.05.22 г.

25/05/2022 (ОС Сливен)
 

 

ОБЛАСТЕН  СЪВЕТ  НА

БЪЛГАРСКИ  ФУТБОЛЕН  СЪЮЗ – СЛИВЕН

гр. Сливен, бул.,,Георги Данчев” № 2А

                                         

ПРОТОКОЛ  24

Заседание на ДК / Дисциплинарна комисия / на ОС на БФС – Сливен

 

 

Днес, 23.05.2022 г. от 16:00 часа, се проведе заседание на ДК на ОС на БФС – Сливен в състав: Божидар Райнов – председател, и членове :Стоян Димов и Кондьо Кондев, в присъствието на Райчо Райчев – председател на ОС на БФС - Сливен, при  което се взеха следните решения:

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, XXII- ри кръг, между отборите  на ФК„Сливен”, гр.Сливен, и ФК„Буря-Градско”, с.Градско, проведена на 22.05.2022 г.  в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател  на  ФК„Буря-Градско”,  Ведат Мустанов(№2), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, XXII-ри кръг,  между отборите на ФК ,,Аполон”, гр.Сливен, и ФК ,,Кортен 2012”, с.Кортен,  проведена на 22.05.2022 г.  в гр.Сливен.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК,,Аполон”, Веселин Николов (№10), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК ,,Кортен 2012”, Иван Георгиев Иванов (№15), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП;

Във връзка с проведена футболна среща за първенство на АОГ – Сливен, Република България, XXII-ри кръг,  между отборите на ФК ,,Левски Младово 2018”, с.Младово, и  ФК „Ботев-Кермен”, гр.Кермен,    проведена на 22.05.2022 г.  в с.Младово.

Наказва с предупреждение:

Състезател на  ФК ,,Левски Младово 2018”, Георги Георгиев (№10), на основание чл.18, б.”А”, т.4 от ДП;

Състезател на  ФК „Ботев-Кермен”, Красимир Иванов(№19), на основание чл.18, б.”А”, т.2 от ДП;

Състезател на  ФК „Ботев-Кермен”, Николай Колев(№22), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК „Ботев-Кермен”, Мирослав Радев(№2), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Състезател на  ФК „Ботев-Кермен”, Димо Василев (№12), на основание чл.18, б.”А”, т.1 от ДП;

Наказва със ССП:

За повторно предупреждение в срещата, на основание  чл.22 ал.2  във вр. с чл.21, ал.1, т.1,  б.„а” от ДП, наказва със спиране на състезателни права/ССП/ за срок от 1/една/ среща състезател на ФК ,,Левски Младово 2018”, Слави Костадинов(№6).

 

На основание чл.15, ал.2 от ДП, наказанията имат действие за срещите от всички състезания / първенства и турнири / по футбол в системата на БФС.

Решенията от заседанието не подлежат на обжалване.

 


Още новини от ОС Сливен
  • Архив
haidedaritame.com